Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Hakkında Duyuru

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Hakkında Duyuru

MYK Mesleki yeterlilik belgesi ve Mesleki yeterlilik sınavları ile ilgili haber ve duyurulara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


 • Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Hakkında Duyuru

  Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu -1 

  Bakanlığımız ile işbirliği kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün İSG-Katip uygulaması üzerinden MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu hakkında İş Güvenliği Uzmanlarına duyuru yayımlanmıştır. 
  Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu -2 

  Duyuruya göre; 

  "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenleyen Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin Ek-1 çizelgesinde yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun ve Yönetmeliğin 6. maddesinde tanımlanan belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur. 

  Bununla birlikte 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 74. Maddesi kapsamında 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda değişiklik yapılarak 5544 sayılı Kanuna göre belirlenmiş mesleklerde de belge zorunluluğu getirilmiştir. 

  Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu -3 

  Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek amacıyla Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere ilişkin Tebliğlerde yayınlanan meslekler için geçerli olan belgeler; 

  » 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış ustalık belgesi, 

  » Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerin ilgili alanından alınmış diploma, 

  » ilgili alanda alınmış MYK Belgesi'dir. 


  Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu -4 

  Sonuç olarak Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin Ek-1 çizelgesinde yer alan bir işin MYK belge zorunluluğu getirilen meslekler arasına alınması durumunda, MYK mevzuatı kapsamında belirtilen geçerli belgeye sahip olunması zorunludur.