Mesleki Yeterlilik Sınavları Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) Ve Mesleki Yeterlilik Sistemi Hakkında

Mesleki Yeterlilik Sınavları Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) Ve Mesleki Yeterlilik Sistemi Hakkında


myk
 MYK NEDİR?

 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Detaylı bilgi için www.myk.gov.tr  internet adresini veya https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/kurumsal/tarihce linkini ziyaret edebilirsiniz.

MESLEK STANDARDI NEDİR?

Meslek standardı, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren normlardır. Meslek standartlarına ulaşmak için https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2 linkini ziyaret edebilirsiniz.

ULUSAL YETERLİLİK NEDİR?

kapsar.  Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve bireyin ilgili mesleği icra edebilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan dökümandır. Ulusal yeterliliklere ulaşmak için https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama linkini ziyaret edebilirsiniz.

YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞU NEDİR?

Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarıdır. Listeye ulaşmak için http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara#&Itemid=322a linkini ziyaret edebilirsiniz.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir. Ayrıntılı bilgi için https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/meslek-yeterllk-belges linkini ziyaret edebilirsiniz.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR ?

6645 sayılı kanunda belirtilen tanımlama gereği “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.” İbaresine ilişkin zorunluluktur. Ayrıntılı bilgi için https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/myk-meslek-yeterllk-belges-zorunluluu-sayfasi linkini ziyaret edebilirsiniz.