MYK Terimler ve Bilgiler

MYK Terimler ve Bilgiler

MYK Mesleki yeterlilik belgesi ve Mesleki yeterlilik sınavları ile ilgili terim ve kavramlara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Ücretleri

  Mesleki Yeterlilik Belgesi Ücretleri MYK Meslek Yeterlilik Kurumu Tarafından Belirlenmektedir.MYK Mesleki Yeterlilik Ücret TarifemizMYK Sınav Ücretler...

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi Nederen Alınır

  MYK Mesleki  Yeterlilik Sınavları , MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılmaktadır.Mesleki Yeterlilik Belgesi...

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır

  Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için Mesleki  Yeterlilik Sınavına katılmanız gerekir,  MYK Mesleki  Yeterlilik Sınavları , MYK tarafın...

 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

  Mesleki Yeterlilik Belgesi kısaca, bir mesleği icra edebileceğinizi ve bu konuda yetkin olduğunuzu gösteren belgedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi ...

 • Ulusal Yeterlillik Nedir

  Ulusal Yeterlillik bir Bireyin ilgili mesleği icra edebilmesi için sahip olması gereken tüm bilgi, beceri ve yetkinlikleri kapsar.

 • Meslek Standardı Nedir

  Meslek standardı, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren  kurallar büt...

 • MYK Nedir?

  MYK, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun kısaltmasıdır. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulu...