Adayların Sınav Görevlileri ve Sınavı Değerlendirme Formu

Adayların Sınav Görevlileri ve Sınavı Değerlendirme Formu

Sınav Görevlisinin Adı Soyadı
Yeterililik Kodu-Adı
Sınav Tarihi ve ID si
 
Açıklama: Aynı sınav görevlisinden girdiğiniz sınavların hepsi için kendi sütununda değerlendirme yapınız. Puanlama aşağıdaki gibidir.
5: Kesinlikle katılıyorum 4: Katılıyorum 3: Kısmen katılıyorum 2: Katılmıyorum 1: Kesinlikle katılmıyorum
 
DEĞERLENDİRME
  TEORİK SINAV PERFORMANS SINAVI MÜLAKAT SINAVI
SORULAR 1 2 3 4 5 FİKRİM YOK 1 2 3 4 5 FİKRİM YOK 1 2 3 4 5 FİKRİM YOK
1 Firma Hakkında
2 Sınava başlamadan önce sınav görevlisi sınav hakkında yeterli bilgilendirme yaptı mı?
3 Sınavı zamanında başlatıp zamanında bitirdi mi?
4 Sınav giriş belgenize bakıp sınav salonu yoklamasını yapıp sınava katılımınızı yeterli seviyede kontrol etti mi?
5 Sınav soru kâğıdı ve cevaplama yöntemleri ile ilgili bilgilendirmeyi yeterli düzeyde yaptı mı?
6 Sınav ortamı, sınav görevlileri ve ortam açısından sınav yapmaya uygun ve dikkat dağıtıcı etkenlerden uzak mıydı?
7 Tüm adaylara eşit seviyede yaklaşımda bulundu mu?
8 Gizlilik konusunda yeterli davrandı mı?
9 Sınav ortamında uygun ergonomik ve iş güvenliği şartları sağlanmış mıdır?
10 Sınav sorularının anlaşılabilirliği yeterli seviyede midir?
11 Sınav ortamında kullanılan materyaller uygun şartlarda mıydı? (Yıpranmışlık, bozulma, kalibre olmama, sınava uygun olmama vs)
Varsa Önerileriniz
Soldaki Sayıyı Yazınız