Başvuru Sahibinin Hakları / Belgelendirilmiş Kişinin Görevleri

Başvuru Sahibinin Hakları / Belgelendirilmiş Kişinin Görevleri

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan belge sahibi, başvuru formunda sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul eder. Eksik, yanıltıcı, yanlış bilgi ve belge sunmayacağını taahhüt eder.
 • Belge sahibi, ilgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartlara uymayı, değerlendirme için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamayı, belgelendirme ile ilgili olarak yanıltıcı bir beyanda bulunmayacağını taahhüt eder.
 • Mesleki Yeterlilik Belgesini, belgelendirme programının amacı ve kapsamı dışında kullandığında hukuki ve cezai sorumlulukları kabul eder.
 • Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını taahhüt eder.
 • Belge sahibi, belgeyi, belgenin kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanmayacağını taahhüt eder.
 • Belge üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vereceğini, belgenin yenilenmesi için QA Technic Akademi’ ye eski belge ile başvuruda bulunacağını taahhüt eder.
 • Belge sahibi, “TL-19 Logo ve Marka Kullanma Talimatı” nda belirtilmiş şartları da kabul etmiş olur.
 • Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluklar belgelendirilmiş adaya aittir. Aday belgesinin askıya alınması/iptal edilmesinden sonra belgesini kullanmayı durdurmakla yükümlüdür.
 • Belgenin askıya alınması veya iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Bu gibi durumlarda aday, belgenin aslını 15 (on beş) gün içerisinde QA Technic Akademi’ ye teslim etmeyi taahhüt eder.
 • Belge sahibi, ilgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan “Belge Geçerlilik Süresi” ve “Gözetim Sıklığı” şartlarına uyacağını kabul eder.
 • Belge sahibi, gizliliği olan sınav materyallerinin (soru ve cevaplar vb.) gizliliğini koruyacağını ve hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağını taahhüt eder.
 • Belge sahibi, QA Technic Akademi’ nin belirlemiş olduğu kurallara ve kurallarda değişiklik olması durumunda, değişen kurallara uygun olarak belgeyi kullanacağını taahhüt eder.
 • Belge sahibi, belge üzerindeki bilgilerin değişmesi durumunda, belgenin geçerliliğinin sürdürülebilmesi için, en geç 10 (on) iş günü içerisinde değişen bilgileri QA Technic Akademi’ ye ileteceğini taahhüt eder.
 • Belge sahibi, belgelendirildiği programdaki yetkinlikleri icra etmesine engel olacak kabiliyetlerindeki değişiklikleri QA Technic Akademi’ ye bildirmeyi taahhüt eder.
 • Belge sahibi, belge almaya hak kazanması durumunda kendine gönderilecek olan belgenin, başvuru formunda belirtilen adreste ki yetkiliye teslim edilmesini kabul eder.
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya aday kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumun Sınav, Ölçme, Değerlendirme Ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği sınav esnasında görüntü ve ses kayıtlarının alındığını kabul eder
 • Meslek ile ilgili Ulusal Yeterliliklere göre gerçekleştirilen belgelendirme ile ilgili aday, 10 (on) iş günü içinde itiraz hakkına sahiptir.
 • Belge sahibi sınav ücretini sınava girmeden önce, belge ücretini ise belgenin kendisine gönderilmesinden önce ödeyeceğini kabul eder.
 • Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi veya kişisel bilgilerindeki değişiklikler vb. Sebeplerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeni belge düzenleme ücreti alınmasını, bu ücret haricinde belgenin kargo ücreti, eft ücreti gibi ek ücretleri de ödeyeceğini taahhüt eder.
 • Belgeli kişi belge geçerlilik süresinin dolması ve sonrasında uzatılması için tekrar sınava tabii tutulmasında tekrar ücret ödemeyi kabul eder.