MYK İskele Kurulum Elemanı Sınav Detayları

İskele Kurulum Elemanı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı

12UY0056-3-İskele Kurulum Elemanı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 12UY0056-3-İskele Kurulum Elemanı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

İSKELE KURULUM ELEMANISEVİYE 3 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program, 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır2. Zorunlu Birimler

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

A2- İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

Seçmeli Birimler

Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü yada başvuruyu alan personel tarafından yapılır.8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

Baret

Çelik Burunlu iş Ayakkabısı

Eldiven

İş Elbisesi

Koruyucu Gözlük

Paraşüt Tipi çift lanyardlı şok emicili Emniyet Kemeri

Numaralı reflektörlü Yelek

Toz Maskesi

Kulaklık

Anahtar takımı(Ws 19/22)cırcırlı

Ankraj elemanı

Ayarlı iskele ayağı(40 veya 50cm lik)

Taban kalası(3*20*50cm)

Başlangıç parçası kısa

İskele başlangıç dikme (3.00 mt lik)

İskele dikmesi (düşey eleman)1 m lik

Çapraz(2.50 kenar için)

Çapraz(3.00 kenar için)

Ankraj parçası kolu

Ankraj kelepçesi 2 li sabit

Çapraz(70*70 kenar için)

Temizlik fırçası

Güvenlik Şeridi (Bariyer)

İlk yardım çantası

Yangın söndürme cihazı(3kg lık ABC KKT)

Metre

İskeleci çekici(500-600 gr)

Su Terazisi(mıknatıslı)

Elektrikli Matkap

Çelik dübel

Emniyet Hattı (Dikey veya yatay güvenlik halatları)

İskele kullanılamaz levhası(kırmızı etiket)

İskele kullanılabilir levhası(yeşil etiket)

Yatay eleman 2.50 lik

Yatay eleman 3.00 lük

Metal platform(kalas)70 *30

Metal platform(kalas)2.50*30

Metal platform(kalas)3.00*30

Modül metal merdiven(3.00m)

Süpürgelik(tekmelik)2.50 lik

Süpürgelik(tekmelik)3.00 lük

Süpürgelik(tekmelik)70 lik

Halat 10 mt

Halat Ucu(kanca)

İkaz lambası, (Şarjlı)

İkaz ,uyarı ve yasaklayıcı levhalar

İletişim Araçları (telsiz, telefon vb.)

İskeleci Malzeme Kemeri

Kalem

Tel

Kerpeten

Keser

Manivela

Not Defteri

Çivi(6 lık)

Şakül

metre (5 mt lik)

Payanda için 2 li döner (sarhoş)kelepçe

Dikme ekleme vida ve somunu

Somun sıkmak için uygun açık ağız anahtar

Payanda( 3.5 veya 4.00m lik) galvaniz boru

Yatay eleman 70 lik

Yatay eleman 90 lık

Yatay eleman 1.00 m lik(payanda için)10. Teorik Sınav:

A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve A1 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında 20 adet, A2 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında ise 40 adet soru sorulur. 20 sorulu teorik sınavlarda 19 adedi, 40 sorulu teorik sınavda ise 35 adedi dört seçenekli çoktan seçmeli sorular olup diğer sorular ise boşluk doldurmalı sorulardan oluşur. Sorular QA AKADEMİ soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılırZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

T1

60

20

2dk

A2

İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

T1

60

40

2dk

11. Performansa Dayalı Sınav:

A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden P1 adlı performansa dayalı sınav yapılır. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Her birim de sorulacak soru tipi ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

P1

80

Uygulama

A2

İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

P1

80

Uygulama12. Ölçme ve Değerlendirme

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu QA AKADEMİ merkezinde veya aday/adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Aday yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ in anlaşma yaptığı merkezler.

13.1Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.1Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.1Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

11UMS0158-3 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı

12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.18. Yeniden Belgelendirme:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgenin geçerlilik süresi boyunca belge sahibi ile ilgili QA AKADEMİ’ye performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumun da belge sahibi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen belge sahipleri, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ye iade etmekle yükümlüdür.21. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir22. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.23. Diğer Şartlar:

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gerekir.

23.33Adayın söz konusu birimlerden başarılı sayılabilmesi için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya herhangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda EK 12UY0056-3/A1-1 ile Ek 12UY0056-3/A2-1‘de belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir

23.4Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.

23.5Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.6Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.7Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.8Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.24. Programa spesifik şartlar:

Programa spesifik şart bulunmamaktadır.25. İlgili Formlar

·FR-543 PB Başvuru Talep Formu

·FR-136 Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

·FR-173 Saha Uygunluk K.F. Teorik/Mülakat

·FR-196 Saha Uygunluk Kriterleri Formu- 12UY0056-3 R01 İskele Kurulum Elemanı

·LS-35 Sınav Kitapçığı Formatı

·FR-144 Teorik-Mülakat Sınavı Kontrol Formu

·FR-146 Teorik Sınav Okuma Metni

·FR-149 Teorik Sınav Cevap Formu

·FR-150 Aday Performans Sorusu Bilgilendirme Formu

·FR-289 İskele Kurulum Elemanı (12UY0056-3 R01) A1-A2 Uyg. Sınavı Kont. F.

·LS-30 Karar Sonuç Listesi


"


İskele Kurulum Elemanı Seviye (3) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 12UY0056-3-İskele Kurulum Elemanı - Seviye (3)