OHSAS 18001 İş Güvenliği İşçi Sağlığı

OHSAS 18001 İş Güvenliği İşçi Sağlığı

Günümüzde, kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir. Beklenti, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir.

 İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni, tetkik edilebilir ve uluslararası tanınan bir tetkik serisidir.

 OHSAS 18001, ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer yaklaşımda sürekli ve proaktif çözümler getirir. OHSAS 18001'in amacı; güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir. OHSAS 18001, BS 8800 ve HS (G) 65 gibi klavuz materyaller ile uyumludur.

OHSAS 18001'in Faydaları:

  • Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.
  •  Sürekli gelişme prensibi ile kuruluşları İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir.
  •  Jenerik bir standarttır, her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.
  •  ISO 9001 veya ISO 14001'e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.
  •  Geçerli kanun ve yönetmeliklere uyumu güvence altına alır.
  •  Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybı azalır.
  •  Kaza maliyetlerini düşürür.
  •  Çalışanlarda motivasyonu arttırır.
  •  Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltır.
  •  Güçlendirilmiş firma imajı kazandırır.