ALBERK QA AKADEMİnin Hakları ve Görevleri

ALBERK QA AKADEMİnin Hakları ve Görevleri

 • QA Technic Akademi, bütün belgelendirme süreçlerini gizlilik, tarafsızlık, eşitlik ve bağımsızlık kuralları çerçevesinde yürütmeyi ve adaylar arasında herhangi bir kesime ayrıcalık sağlamayacağını taahhüt eder.
 • QA Technic Akademi, bütün belgelendirme süreçlerini “Personel Belgelendirme Prosedürü” ve prosedür içinde atıfta bulunulan dokümanlara uygun olarak yürütür.
 • Belge sahibinin belgelendirme ile ilgili yanıltıcı beyanda bulunmasının tespit edilmesi halinde, QA Technic Akademi, belgeyi askıya alabilir ve/veya iptal edebilir.
 • QA Technic Akademi, belgenin askıya alınması ve/veya iptal edilmesine dair kararlar, gizlilik politikasına sadık kalmak koşuluyla, web adresinde gerekçeli olarak yayınlayabilir.
 • QA Technic Akademi, belge geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal etme yetkilerine sahiptir. QA Technic Akademi, belge sahibini, alınan kararı, gerekçesi ile birlikte bilgilendirir. Adayların şikayet ve itiraz prosedürü gereği itiraz hakkı mevcuttur.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu, belge sahibinin belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi yetkisine sahiptir. Bu durumlarda QA Technic Akademi’nin belge sahibine karşı yasal veya mali bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Belge sahibi Mesleki Yeterlilik Kurumun almış olduğu  kararlarına karşı QA Technic Akademi’yi sorgulayamaz, sorumlu tutamaz  veya her nam altında olursa maddi, manevi tazminat talep edemez ve  hak iddia edemez.
 • QA Technic Akademi, belge sahibine ilişkin edindiği bilgi ve belgeleri yasal zorunluluk olmadıkça, belge sahibinin yazılı izni olmadan hiçbir kurum ve kişi ile paylaşmaz ve gizliliğin sağlanması için tüm önlemlerin alınacağını taahhüt eder.
 • Belge sahibinin sınav materyallerinin gizliliği ve hileli sınav teşebbüsleri ile ilgili şartları yerine getirmemesi durumunda, QA Technic Akademi, belgelendirme sürecini askıya alabilir, iptal edebilir ve/veya yasal süreci başlatabilir.
 • Belge sahibinin sözleşme şartlarına uymaması durumunda, QA Technic Akademi, belgeyi iptal edebilir ve/veya yasal süreci başlatabilir.
 • QA Technic Akademi, itiraz taleplerinin bağımsız ve yansız bir şekilde çözümleneceğini taahhüt eder.
 • Belge sahibinin, belgesini, belge kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanması; belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapması; belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımını gerçekleştirmesi; belge üzerinde değişiklik yapması; belge üzerinde bulunan logo/markaların kulanım talimatlarına uygun kullanmaması; belge üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vermemesi durumlarının tespiti halinde, QA Technic Akademi belgeyi askıya alabilir, iptal edebilir ve/veya yasal süreci başlatabilir.
 • QA Technic Akademi, onaylanan belgeleri web sitesinde güncel olarak yayınlar