MYK Otomotiv Boya Onarımcısı Sınav Detayları

Otomotiv Boya Onarımcısı Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı

11UY0018-4-Otomotiv Boya Onarımcısı sınavı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda listelenmektedir. 11UY0018-4-Otomotiv Boya Onarımcısı Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli evrakları , en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI SEVİYE 4 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Amacı:

Bu program 11UY0018-4 Otomotiv Boya Onarımcısı (Seviye-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Zorunlu Birimler

11UY0018-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

11UY0018-4/A2: Kalite Yönetim Sistemi

11UY0018-4/A3: İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi

11UY0018-4/A4: Son Kontrol ve Raporlama

Seçmeli Birimler

11UY0018-4/B1: Boyama Öncesi Hazırlıkları Yapma

11UY0018-4/B2: Boyama İşlemlerini Yapma

11UY0018-4/B3: Boyama Sonrası Kontrolleri Yapma

11UY0018-4/B4: Eğitim ve Geliştirme

Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri

I. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4.

II. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

- Öğrenim Belgesi (Diploma)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Fotoğraf

- Personel Belgelendirme Başvuru Formu

- Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

- Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

- Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

- Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

5. Belgelendirme Dokümanları:

- Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ALBERK Prosedürleri uygulanacaktır.

6. Belgelendirme Dili:

- Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi:

- QA AKADEMİ Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü Tarafından Yapılır

8. Sınav Türü:

- Teorik + Pratik (Uygulama)

9. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

Araç veya parça

Boya tabancası temizleme makinası

Pnömatik zımpara ünitesi

Boya karışım odası, Boya karışım terazisi

Zımpara takozu

Astar, Boya, Vernik hazırlama ölçü cetvelleri

Astar tabancası

Renk Kartelası

Boya tabancası

Pasta-cila makinası

Vernik tabancası

Boya kalınlık ölçüm cihazı

Macun çelik sıyırmalar

Parça hazırlama tezgâhı

Maskeleme standı

Boya, vernik, zımpara, kâğıt vb. sarf malzemeler

Kızılötesi kurutucu

Kompresör /kurutucu ve ya şartlandırıcılar, hortumlar

Fön

Boya kontrolü için özel aydınlatılmış alan

Boya fırını

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Fırın içi parça asma tezgâhı

10. Teorik Sınav:

A1, A2, A3, A4 ölçme ve değerlendirme sınavlarında; 5 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. 25 soru sorulur, soru başına 1,5-2 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir. B1, B2, B3, B4 ölçme ve değerlendirme sınavlarında; 5 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. 30 soru sorulur, soru başına 1,5-2 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

T1

60

25

1,5-2 dk

A2

Kalite Yönetim Sistemi

T1

60

25

1,5-2 dk

A3

İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi

T1

60

25

1,5-2 dk

A4

Son Kontrol ve Raporlama

T1

60

25

1,5-2 dk

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (soru başına)

B1

Boyama Öncesi Hazırlıkları Yapma

T2

70

30

1,5-2 dk

B2

Boyama İşlemlerini Yapma

T2

70

30

1,5-2 dk

B3

Boyama Sonrası Kontrolleri Yapma

T2

70

30

1,5-2 dk

B4

Eğitim ve Geliştirme

T2

70

30

1,5-2 dk

11. Performansa Dayalı Sınav:

Performansa dayalı ölçme araçları

Değerlendirme Araçları

Değerlendirme Materyalleri

Puanlama

Başarı Ölçütü

B1 için

(P1) Boyama öncesi hazırlık işlemleri ile ilgili bir uygulama yaptırma.

Motorlu kara taşıtlarının metal ve metal olmayan dış ve iç yüzeylerinde boya hasarlarının oluştuğu parçalar.

Boyama öncesi hazırlık, boyama ve boyama sonrası kontrol işlemlerini yaparken adayın performansı izlenir ve oluşturulan performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir.

Aday, yapılan boyama öncesi hazırlık, boyama ve boyama sonrası kontrol işlemleri ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilerek, en az 70 puan alan aday başarılı sayılır

B2 için

(P2) Boyama işlemleriyle ilgili bir uygulama yaptırma.

B3 için

(P3) Boyama sonrası kontrollerle ilgili bir uygulama yaptırma.

B4 için

(P4) Eğitim ve geliştirmeyle ilgili bir sunuş yaptırma

Bilgisayar ortamında veya sunuş tahtası vb. üzerinde sunuş malzemeleri.

Adaya meslek kapsamı ile ilgili bir konu verilir ve bu konuyu sunması izlenir ve oluşturulan performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir.

Adaya verilen konuyla ilgili sunuşunun açık ve bilgilendirici olması gerekir. Değerlendirme

listesindeki kriter ve puanlamaya göre en az 70 puan alan aday başarılı sayılır.

12. Ölçme ve Değerlendirme

Teorik sınavdan ve performansa dayalı sınavdan başarılı olma şartı vardır.

Sınavın teorik veya performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan, fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

13. Sınav Yeri:

13.1 QA AKADEMİ’ nin anlaşma yaptığı merkezler.

13.2 Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

13.3 Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

13.4 Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ALBERK personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

14. Değerlendirme Kriteri:

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

11UMS0115-4 Otomotiv Boya Onarımcısı Seviye - 4 Ulusal Meslek Standardı

11UY0018-4 Otomotiv Boya Onarımcısı Seviye - 4 Ulusal Yeterliliği

15. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç QA AKADEMİ web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

16. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

17. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, otomotiv boya onarım işine 24 aydan daha fazla ara verilmemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez mesleki yetkinlik başarım raporunun istenir.

18. Yeniden Belgelendirme:

a) 5 yılın sonunda sadece pratik sınav yapılır.

b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren teorik sınav ile birlikte pratik sınav uygulanır.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

19. Belgenin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

20. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve QA AKADEMİ Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını QA AKADEMİ’ ye iade etmekle yükümlüdür.

21. İtiraz ve Şikâyetler:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi QA AKADEMİ web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde QA AKADEMİ’ ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. QA AKADEMİ’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir

22. Ücret:

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur.

23. Diğer Şartlar:

23.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

23.2 Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.

23.3 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

23.4 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

23.5 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

23.6 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi QA AKADEMİ tarafından sağlanır.

23.7 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre QA AKADEMİ tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde QA AKADEMİ temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

24. Programa Ait spesifik şartlar:

Programa ait spesifik şart bulunmamaktadır.


Otomotiv Boya Onarımcısı Seviye (4) Mesleki Yeterlilik Sınavı


Sınava Başvur : 11UY0018-4-Otomotiv Boya Onarımcısı - Seviye (4)