SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Firmamız, MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında 2018/1 sayılı Genelgenin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar dahilinde Genelgenin a) Genel Kurallar bölümünün altıncı (6) maddesi kapsamında Sosyal Sorumluluk Protokolleri imzalamıştır.

“Herhangi bir üretici, ürettiği ürünlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi meslek erbapları tarafından uygulanmasını istemesi halinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu meslekleri icra eden ve belge sahibi olmak isteyen kişiler adına “Tek Nokta Başvurusu” yapabilir. Bu başvuruların “Tek Nokta Başvurusu” olarak değerlendirilebilmesi için YBK ile üretici firma arasında MYK’nin bilgisi dâhilinde bir protokolün imzalanması, YBK’nin tarafsızlığa ilişkin gerekli bütün önlemleri alması, sosyal sorumluluk projesinin tüm tarafların erişebileceği bir web sitesi aracılığıyla ilan edilmesi, protokol ve alınan önlemlerin Kurumumuz ile paylaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda Kurum tarafından onaylanan başvurular “Tek Nokta Başvurusu” kapsamında değerlendirilecektir.”

Genelgenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.